DLACZEGO PSZCZOŁY WYMIERAJĄ?

BRAK POKARMU DLA DZIKICH PSZCZÓŁ

Pszczoły, ale także inne owady zapylające – są w naturze niezastąpione. Przenoszą pyłek z kwitnących kwiatów, a jest on niezbędny do rozwoju owoców i nasion. W ten sposób wnoszą bardzo istotny wkład w różnorodność roślin, zwierząt i naszych źródeł pożywienia. Chociaż są tak ważne dla nas i dla naszej diety, są zagrożone wymarciem.

Jednym z powodów jest coraz mniejsza liczba roślin kwitnących, dostarczających nektar i pyłek. W rolnictwie dominują obecnie monokultury. Są to duże pola, na których rośnie tylko jeden gatunek rośliny. Oznacza to, że przez krótki czas owady mają dużo pokarmu, ale gdy skończy się okres kwitnienia danej rośliny, nagle pozostają bez pożywienia. Kwitnące dawniej na polach chwasty obecnie prawie zniknęły z powodu stosowania środków ochrony roślin (pestycydów). Niektóre środki ochrony roślin zabijają same owady.

W rezultacie pszczoły i inne owady zapylające nie mogą już znaleźć wystarczającej ilości pożywienia. Brak pożywienia najbardziej dotyka owady dziko żyjące. Hodowane w ulach pszczoły miodne, w sytuacji awaryjnej mogą liczyć na dokarmianie przez pszczelarza. Ponadto dzikie owady znajdują też coraz mniej bezpiecznych miejsc do gniazdowania i rozmnażania. Dlatego liczba owadów znacznie się zmniejszyła.

Die Bedrohung der Wildbienen
Blühweiden - Aktiver Artenschutz

Szczególnym zagrożeniem dla owadów są również zmiany klimatyczne. Owady są zdezorientowane wyjątkowo łagodnymi zimami. Wiosną mogą zacząć swoją aktywność, mimo że rośliny, którymi się żywią, jeszcze nie kwitną. To dla nich bardzo duże zagrożenie.

W porównaniu z dzikimi owadami, pszczoły miodne nie są zagrożone wymarciem, ponieważ są hodowane przez ludzi i jeśli zajdzie potrzeba – dokarmiane. Ale liczba pszczół miodnych nie jest wystarczająca, aby zapylić wszystkie rośliny. Ponadto pszczoły miodne też borykają się z poważnymi problemami, takimi jak pasożyty czy choroby. Jednym z pasożytów jest dręcz pszczeli wywołujący chorobę zwaną warrozą. Uważa się, że jest to główna przyczyna spadku liczebności kolonii pszczelich w miesiącach zimowych. Ten mały roztocz żywi się hemolimfą (odpowiednik naszej krwi) owadów i stanowi zagrożenie dla pszczół na całym świecie.

CO POWODUJE WYMIERANIE PSZCZÓŁ?

WYJAŚNIAMY DZIECIOM PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

WIĘCEJ INFORMACJI

Bienenfreundliche Pflanzen

CO ROBIA PSZCZOLY?

Pszczoły są niezastąpione dla przyrody i naszego pożywienia. Maja wyjaśnia, dlaczego tak jest tutaj.

CO STANIE SIĘ BEZ PSZCZÓŁ?

W świecie bez pszczół musielibyśmy zrezygnować
z wielu rzeczy. Tutaj dowiecie się więcej.

KAŻDY MOŻE POMÓC!

Tutaj znajdziecie przydatne wskazówki, jak w domu zrobić coś dobrego, by pomóc pszczołom i innym owadom zapylającym– siostrom, braciom, przyjaciółkom i przyjaciołom Mai.